Dakrenovatie Jan Ligthart School

In 2015 heeft Oostelbos Installatietechniek het gehele dak van de Jan Ligthartschool gerenoveerd.

Bestaande zonnepanelen werden gedemonteerd en tijdelijk opgeslagen. Het bestaande dak werd gesloopt en afgevoerd. Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden werd de randbeveiliging aangebracht.